Tartástechnológia

2010. február 05. péntek
Administrator
4493

A terület megválasztása, előkészítése


Mielőtt a strucc tartásához, tenyésztéséhez hozzákezdenénk, elsődleges szempont legyen a leendő terület kiválasztásánál a tartási cél meghatáűrozása. Lehetőség szerint ne körbezárt hely /pl. faluközpontban/, hanem nyugodt, félreeső, csendes, szélvédett, közművekkel ellátott helyen legyen a telep. Más állatot ne tartsunk a telepen. Ha ez elkerülhetetlen, akkor amennyire lehet, el kell a struccokat különíteni.
Az általunk javasolt ideális terület: aránylag sík, kevés, de magas fával, (aljágazat felnyírva) jól áttekinthető, gödröktől, szeméttől, építési törmeléktől menetes, füves, vagy lucernával bevetett terület legyen. A létesítendő telepünket ajánlatos kerítéssel ellátni. Előnyös a dupla kerítés. A kiválasztásnál már gondolnunk kell arra, hogy előbb utóbb épületekre (takarmánytároló, keltetőhelyiség, nevelők) lesz szükségünk. A madarak elhelyezésének szintén fontos szerepe van (pl. a naposcsibék a keltető mellett ideális helyen vannak, a takarmánytárolónak a felhasználásához való közelsége napi munkánkat könnyítheti).


Tartási körülmények


Igyekezzünk madarainknak szélvédett huzatmentes területet, huzatmentes épületet kialakítani, mert a tartás során bebizonyosodott, hogy a jól megválasztott hely az állat közérzetére kedvezően hat.
Ha lehet, minél csendesebb, nyugodtabb területet válasszunk.
Tenyészmadarainkat ne tegyük ki a látogatók kíváncsiskodásának. A költési ciklus megindulásával teljes nyugalomra van szükségük. nem szükségszerű, de jó, ha ivóvíz, elektromos áram van a telepünkön, mert napi munkánkat (itatás, zöldféle aprítása elektromos géppel, világítás stb.) nagymértékben segíti, könnyíti. A madarainkat fedett ólra, házra leginkább csak télen van szükségük.
A kifutókat az alábbiakban leírtak szerint javasoljuk kiépíteni.
Ha turisták fogadására számítunk, minden esetben javasoljuk a külön korlátkerítés megépítését, ezzel elkerülhetjük, hogy a vendégeink madarainkat megetessék. kísérő nélkül senkit ne engedjünk az állataink közé, még megtekintés céljából se.

Ridegtartási javaslatok

Ha a madaraink épülete vékonyfalú, rosszul hőszigetelt, akkor a leg-egyszerűbb és legolcsóbb hőszigetelési módszert ajánljuk, kisméretű szalmabálával rakjuk szorosan körbe az épületet.
Ha  nincs épület, akkor az olyan fóliasátor is megfelel, amelynek oldalait szalmabálákkal rakjuk körül. A sátor magassága ne legyen több 3 m-nél. Belülre szereljünk fel infrasec lámpát, és máris megnyugtatóan megóvtuk madarunkat a megfázástól.
Lényeges szempont, hogy a madaraknak 6-8 hónapos kor elérése után a legnagyobb hideg esetén sincs szükségük fűtött épületre. A fűtött magasabb hőmérsékletű istálló, ól télen a megfázás egyik okozója lehet.
Az épület talaját 8-10 cm vastag homokréteggel takarjuk és (télen) alomszalmával szórjuk be. Elegendő, ha az épület 3 oldalon zárt, a 4 oldalon legalább 2,0 m széles zárható ajtót javasolunk. Jó, ha az etetők, egy része az épületükön belül nyer elhelyezést. (Így könnyebben beszoktathatjuk őket, az itató edény pl. télen nem fagy be.)
Nyáron is az esti etetést az épületben végezzük.
Nagy melegben madaraink szárnyaikat "kitartva" hűtik magukat. Óvatosan, pl. locsolótömlővel locsolhatjuk őket, ezt kifejezetten jó néven veszik. Vigyázzunk a hideg vízzel, csak fokozatosan locsoljunk, mert könnyen megfázhatnak.
 

Kifutók, kerítések


A területet ajánlatos a külső betolakodóktól, kíváncsiskodóktól kerítéssel leválasztani. Ajánlatos a dupla kerítés. (Egyes országokban egészségügyi előírás kötelezi rá a tenyésztőt.) A külső kerítés anyaga lehet hagyományos drótháló, falazott, vagy lábazattal ellátott vaskerítés.
Minden esetben figyelni kell a kerítés építésénél, hogy a kerítés külső, vagy a madarakkal érintkező belső elválasztó kerítés-e, mert a madarakkal érintkező kerítésnek külső sérülést okozó részei nem lehetnek. Pl. drótháló felső szegélyét deszkaszegéllyel kell lezárni, kiálló drótdarabokat, szegeket el kell távolítani stb.
A kerítésháló vagy más kerítésanyagnak a földtől kell indulnia, nehogy láb, vagy fejsérülést okozzon.
A kerítésnek a külvilágból érkező "kíváncsiskodó" állatok épségének megóvása érdekében van jelentősége, hiszen egy 8-10 hónapos madár képes megvédeni önmagát minden európában előforduló nagytestű állattal, ragadozóval szemben.
Magassága: 160-180 cm, szegélymérete: 10-15 cm széles, 2-3 cm vastag deszka.
A dróthálót a külső oldalra helyezett oszlopokra kell erősíteni (balesetmegelőzés). Az oszlop anyaga lehet vas, erre kötözéssel , vagy faoszlop, melyre szegezéssel erősítjük rá a dróthálót.
A kerítés anyaga lehet un. dilatációs négyzet háló, melynek anyaga gömbvas, osztásköz mérete 10x10 cm-es háló.
Rögzítési módja azonos az előzővel. A felső szegélyét "sorjamentessé" kell tenni. A kifejlett madaraknál a belső kifutó elválasztó karám anyaga lehet 10-15 cm átmérőjű gömbfa 3-4 sorosan elhelyezve. Ezt a megoldást 8-10 hónapos kor felett ajánljuk. Fiatalabb madaraink ennél a karám megoldásnál kibújnak. A vízszintes sorokat belülről kell a tartóoszlopokra felerősíteni. (lsd.: 1.sz. ábra)
A kifutók területe: ha van rá lehetőség, tenyészcsaládonként 1000-1200 nm-t biztosítsunk, ha ez nem lehetséges, akkor legalább 500-600 nm-t, de ebben az esetben törekedjünk a keskenyebb-hosszabb kifutó kialakítására. Ajánlatos kifutónként 3-5 köbméter tiszta homokot kb 9 nm-re elteríteni, mely nem csak a költésnél nélkülözhetetlen a tojónak, hanem a természetes tisztálkodást segíti. A kifutókhoz szervesen kapcsolódik a "madárház". A kifutón belüli helye meghatározó. Ajánlatos szélvédett területre elhelyezni. Ajtaja soha ne nézzen észak felé.
Ajánlott méretei: alapterülete madaranként 4-6 nm, azaz családonként 18 nm, belmagassága legalább 2,3 m - 2,8 m között legyen.
Az ajtónyílás szélessége min. 1,8-2,0 m között, magassága legalább 2,2 - 2,3 m legyen. A 2,8 m belmagasságnál magasabb épületek nem előnyösek, mert könnyen lehűlhetnek.
A szélvédett oldalon a természetes világítás érdekében ablakot helyezhetünk el.
Lényeges szempont, hogy az épületben a legnagyobb hideg esetén se legyen +5 C alatti a hőmérséklet ha madaraink 6 hónaposnál fiatalabbak.
Ha szükséges, éjszakára elhelyezhetünk pl. infrasec lámpát. (Kellő gondossággal, baleset elkerülése érdekében.)
Két tenyészcsalád esetén gazdaságos és ajánlatos a kombinált kifutó és közös épület. (lsd.: 2.sz.ábra)
Több tenyészcsalád esetén javasolni tudjuk a 4-es, illetve csillag alakú elrendezést (lsd.: 4 család esetén a 2.sz. ábra tükörképe!)

A kifutók tisztántartása


A kifutókat rendszeresen ellenőrizni kell, nehogy madaraink felcsipegessenek idegen tárgyakat /pl. szegek, drótdarabok, bálakötő zsineg, vasdarabok stb./
Hetente egyszer össze kell gyűjteni az ürüléket, és megfelelő helyre (pl. trágyatároló) el kell szállítani.
A kerítéseknél lévő ajtóknál (kívül) fertőtlenítőt tartalmazó lábfertőtlenítőedényeknek kell lennie, a fertőzések behurcolása ellen.
Ajánlatos a gondozónak a megfelelő ruházat viselete.
A struccok kényesek az általuk megszokottól eltérő ruházatra, esetenként agresszíven viselkednek (idegennek vélik a gondozót).
Naponta ki kell tisztítani az ivó és etető edényeket. Lényeges, hogy az etetőkben ne maradjon ételmaradék, mert az erjedésnek indulhat.
Ha nem tartunk kellő tisztaságot, ezzel lehetőséget biztosítunk a kórokozók elszaporodásának.


Balesetmegelőzés


Minden esetben felhívjuk a figyelmüket, hogy a kerítéstartó oszlopok kívülre essenek.
Kiálló szöget, drótot ne hagyjunk, mert komoly baleset forrása lehet.
Figyeljünk rá, hogy sem hanggal, sem tárgyakkal a madarainkat senki ne ijesztgesse, mert ezek az atrocitások is kiszámíthatatlan reakciót válthatnak ki madarainkból. (Stresszérzékenység!)
(Megjegyezni kívánjuk, hogy a struccok kifejezetten jóindulatú madarak, agresszív fellépésüknek minden esetben nyomós oka van. Gyakorlati tapasztalataink alapján nyugodtan kijelentjük, hogy eredendően rosszindulatú strucc nincs.)
Idegeneket alapos körültekintéssel engedjünk madaraink közelébe, kerülve minden hirtelen mozdulatot, de gondozó nélkül soha ne menjen senki struccainkhoz. (Mi ellenezzük az idegenek közeli érintkezését madarainkkal, de pl. leendő vevő esetén az egyes esetekben elkerülhetetlen.)
Ha a madarak épületében elektromos áram van, gondoskodni kell arról, hogy a kapcsolókhoz, elektromos vezetékekhez, világító izzókhoz, esetleg fűtőlámpákhoz madaraink NE férjenek hozzá. Mielőtt madarat viszünk a területre, alaposan ellenőrizzük leendő helyüket.


Általános higiéniai előírások


A madarainkhoz minden esetben tiszta, a telepen használatos ruházatban, az ajtóknál lévő fertőtlenítő használatával menjünk. A takarmányuk és a környezetük higiéniájára különös gonddal figyeljünk oda.
Véleményünk szerint a betegségek nagy része visszavezethető az emberi hanyagságra, mulasztásra. Tapasztalataink szerint a strucc kifejezetten ellenálló, szinte betegség nélküli madár. A megbetegedések mögött majdnem minden esetben mulasztások sorozatat áll. Ez természetesen a fertőzőbetegségekre,- melyeket esetenként az átrepülő vad madarak ürülékei okozhatnak - nem vonatkozik. De ha a fertőtlenítőt, tiszta ruhát stb. használjuk, akkor maximálisan csökkentettük a fertőzések bekerülésének lehetőségét.
A takarmányok minőségére ugyanígy figyelni kell. (Penészes, fülledt, lejárt szavatosságú takarmány nem adható.)
Mi azt valljuk, hogy a megelőzés legalább olyan fontos, mint a pontos, eredményes gyógykezelés.

 

TARTÁSTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS ISMERETETŐNKET FRANK LÁSZLÓ - ÁSVÁNYI TAMÁS STRUCC TARTÁSTECHNOLÓGIÁJA ÉS EGÉSZSÉGTANA CÍMŰ KÖNYVÉBŐL MERÍTETTÜK

Megrendelhető: Nivó Marketing Iroda  4 500 Ft + postaköltség 
 6000 Kecskemét, Klapka u. 10/A.
Tel: 06 76 545 747
E-mail: 
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

Cikkajánló

Tartástechnológia

A terület megválasztása, előkészítése Mielőtt a strucc...

Bővebben...

Termékkereső

kiemelt AJÁNLATOK