Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara

2010. február 02. kedd
Administrator
4269

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara álláspontja

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara köztestületként elhivatott a környezetvédelem és az élelmiszerbiztonság iránt.
 A növényvédő mérnökök szaktudása magas színvonalú oktatással és folyamatos továbbképzésekkel áll az élelmiszerbiztonság szolgálatában, s a termelőkkel együtt dolgoznak napról napra a legjobb minőségű és biztonságos élelmiszerek előállításán.
Ahhoz, hogy élelmiszereink ne a „vesztünket” okozzák, hanem egészségünket szolgálják gondos, és igen precíz növényvédelmi munkákra van szükség. Gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a magyar növényvédelem gépparkjának állapota nagyon gyenge, hisz szakembereink munkájuk során számtalan problémával találkoznak. A rossz állapotú növényvédő gépek használata viszont nemcsak a termelés hatékonyságára van negatív hatással, hanem veszélyezteti a biztonságos élelmiszer előállítását egyarán
 Ezen gépek alkalmazása során tapasztalható szórásegyenetlenség számottevően mutatkozik meg a környezetterhelés egyenetlenségének ökológiai kifejeződésében, a növényvédő szerek hatékonyságának csökkenésében, az aluldozírozás miatti rezisztencia kialakulásában, valamint az élelmiszerek vizsgálatakor kimutatható eredményekben, melyek során az egyenetlen szermaradék értékek egyértelművé teszik az élelmiszer homogenitásának drasztikus csökkenését.
 Ebből egyértelműen látszik, hogy a növényvédő gépek számának, illetve állapotának felmérése, és ellenőrzése feltétlenül indokolt, mely indukálhatja a magyar növényvédelemi tevékenység megújítását, valamint a környezetvédelem és élelmiszerbiztonság pozitív irányú fejlődését egyaránt.
 Ezen tények figyelembevételével dolgoztuk ki felülvizsgálati rendzsreünket, hogy a 2009/128/ EK irányelv III. fejezetének 8. cikkében megfogalmazot határidő (miszerint: „A tagállamok 2016. december 14-ig biztosítják, hogy a peszticid kijuttatásához használt berendezések vizsgálata legalább egyszer megtörtént.” ) betartásával, lehetőséget biztosítsunk a magyar növényvédő géppark teljes felülvizsgálatára.
A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara első mobil állomása két éve üzemszerűen működik. Számos vizsgálaton túl, jelentős tapasztalati és gyakorlati háttér képezi a Kamara állomásának minőségbiztosítási szabályzatrendszerét, mely képes biztosítani a minden időben pontos, megfelelő minőségű és precíz munka elvégzését.
Az NMNK célként tűzte ki a növényvédő gépek regisztrációját, ezzel országos adatbázis létrehozását és kezelését, a statisztikai adatszolgáltatást, a gazdálkodóknak gépkorszerűsítéshez és karbantartásokhoz szükséges szakmai motiváció meneddzselését, oktatási rendszer kiépítését mind a gazdálkodók, mind pedig a növényvédelmi gépkezelők számára, valamint az országos, növényvédelmi gépeket felülvizsgáló állomás koordinálást, üzemeltetését, így ezzel a növényvédelmi gépek időszakos felülvizsgálatának teljes körű megoldását.
A tagállamok biztosítják, hogy a hivatásos felhasználásban alkalmazott, a peszticid kijuttatásához használt berendezéseket és tartozékokat rendszeres időközönként megvizsgálják. A vizsgálatok közötti időköz nem haladhatja meg az öt évet 2020-ig, majd azt követően a három évet.
A gazdálkodónak szakembereink fel kell hívják a figyelmét, hogy a termésbiztonságon és homogénebb alapanyagelőállításon túl, jelentős gazdasági előnyre is szert tehetnek gépeik felülvizsgálatával illetve karbantartásával, hiszen akár 30-40%-kal kevesebb növényvédőszer elegendő lehet a megfelelő munka elvégzéséhez.
GAZDASDÁGOS NÖVÉNYVÉDELEMMEL NÖVÉNYEINK ÉS AZ ÖN EGÉSZSÉGÉÉRT!
Az Állomás legfőbb célja, a növényvédelmi gépek felülvizsgálati feladatait ellátó országos rendszer kiépítése és üzemeltetése, a meghatározott jogszabályi keretek között, továbbá a magyar növényvédelem gépparkjának pontos felmérése, a növényvédelmi tevékenység szakszerű javítása, komplett szaktanácsadási és szakirányítási rendszer kiépítése, valamint az európai és hazai követelményeknek való teljes körű megfelelőség elérése.

NÖVÉNYVÉDELEM ÉRDEKÉBEN VÁLLALT TEVÉKENYSÉGEINK
A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, valamint a MANOK-Növényorvos Kft. megbízásával és koordinációjával az alábbi feladatokat látjuk el: 

        növényvédő gépek felülvizsgálata
        növényvédő gépek szakmai véleményezése
        szaktanácsadás
        a felülvizsgálati rendszer kezelése
        a vizsgálati eredmények kiértékelése
        adatelemzések készítése
        adatközlés és adatszolgáltatás
        szakszemélyzeti továbbképzés - oktatás
        kijuttatástechnológiai továbbképzés - oktatás
        szakmai konferenciák szervezése
        szakmai „controlling” tevékenység

Munkánk során számos felsőoktatási intézménnyel és szakmai szervezettel alakítunk ki kapcsolatot. Célunk ezen kapcsolatok ápolása és felhasználása a növényvédelem szakmai fejlődésének elősegítése érdekében.
Miért fontos a növényvédelmi gépek időszaki felülvizsgálata?
Jogi szempontból azért fontos, mert...
- a törvény kimondja: „ A növényvédelmi gépeket... időszaki felülvizsgálatnak kell alávetni.” (2008. évi XLVI. törvény)
- a rendeletben azt olvashatjuk: „ A növényvédelmi gépnek... biztosítania kell a növényvédőszer kereszt- és hosszirányú egyenletes, illetve veszteségmentes kijuttatását.” (43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet)
•  A gazdának azért fontos, mert...
- jó géppel, jó dolgozni,
- a hatékonyság megtartásával csökken a növényvédőszer felhasználás,
- javul a lefedettség, így egyenletesebb és egészségesebb lesz az állomány,
- nő a szerhatékonyság,
- csökken az aluldozírozás miatti rezisztencia kialakulás,
- biztonságosabb a munkavégzés!
  A környezetnek azért fontos, mert...
- csökken a környezeti terhelés,
- védettebbek lesznek a felszíni vizek és a szomszédos területek,
- kevesebb a szermaradvány, így nő az élelmiszerbiztonság,
- biztonságosabb és egészségesebb termékek kerülnek a fogyasztókhoz! 
Letölthető dokumentumok                    http://www.ngea.hu/letoltesek.html

Alállomások                                       http://www.ngea.hu/alallomasok.html

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

Cikkajánló

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara álláspontjaA Magyar...

Bővebben...

Termékkereső

kiemelt AJÁNLATOK